கொழும்பு விபுலானந்தா தமிழ் மகா வித்தியாலய சிறப்பு நிகழ்வின் பிரதம விருந்தினராக அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தா பங்கேற்பு!

Thursday, January 23rd, 2020

கொழும்பு விபுலானந்த தமிழ் மகா வித்தியாலய மாணவர்களுக்கான பாடப் புத்தகங்கள் பகிர்தளிக்கும் நிகழ்வின் பிரதம விருந்தினராக கடற்றொழில் மற்றும் நீரக வள மூலங்கள் அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தா அவர்கள் கலந்து சிறப்பித்தார்.

Related posts: