முயற்சி என்பது விழலுக்கு இறைத்த நீராக அமைந்து விடக் கூடாது: அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தா

Tuesday, June 23rd, 2020

https://drive.google.com/file/d/0B_7nHucZr3mgYldYb2RVSjQ1ZFE/view?usp=sharing

Related posts:

கைப்பணித்துறையின் மேம்பாட்டுக்கு என்றும் உறுதுணையாக இருப்போம் - செயலாளர் நாயகம் டக்ளஸ் தேவானந்தா!
கலை, கலாசார, பண்பாட்டு, விழுமியங்களை பாதுகாக்க அனைவரும் ஒன்றித்து செயற்பட வேண்டும் - டக்ளஸ் தேவானந்த...
கடந்தகால தவறுகளை மக்கள் உணர்ந்துகொண்டால் எதிர்காலம் சுபீட்சமாகும் - அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தா!